Μήνυμα του italika.gr : Καλωσορίσατε στον δικτυακό τόπου του italika.gr . Βρίσκεστε στο Blogs του site , σεβαστείτε το χώρο και αν είστε λάτρεις των Ιταλικών βοηθήστε τον να γίνει καλύτερος . Καλή διασκέδαση !!!!

Attualita` - Επικαιρότητα


.
. .

Η ενημέρωση γίνεται από το webTVspot channel - You Tube

Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018

Οριστικό Άρθρο

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

1). Με κύρια ονόματα και επίθετα:               Paolo. Luigi. Mario. Francesco Petrarca.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ :
α). Όταν προηγείται του ουσιαστικού επίθετο, επάγγελμα, κτλ.
Il brutto Paolo.            Il professore Paolo.
β). ‘Όταν το κύριο επίθετο είναι στον πληθυντικό αριθμό:    I Manzoni.
δ). Προαιρετικός μπαίνει με τα κύρια ονόματα θηλυκού γένους και τα κύρια επίθετα
στον ενικό αριθμό:              Dove `e Maria ?  = Dove `e la Maria ?
Ho visto Rossi.  =  Ho visto il Rossi.

2). Με τα ονόματα πόλεων:      Roma `e una citta`.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ :
α). Όταν υπάρχει προσδιορισμός:      La bella Roma.
β). Με τα εξής ονόματα πόλεων και νήσων.
L’ Aquila         il Cairo            le Havre           la Mecca
la Sardegna     la Sicilia           la Spezia          il Pireo

3). Με ονόματα μηνών και συχνά ημερών:            Gennaio vado a Roma.           Oggi `e lunedi`.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ : Όταν αντιπροσωπεύουν την ημέρα  της εβδομάδος.
Il treno parte soltanto la domenica.

4). Με πράγματα που εκφράζεται από το όνομα χωρίς να προσδιορίζεται επακριβώς αλλά με γενική έννοια:
Io lavoro notte e giorno.

5). Με ουσιαστικά που δηλώνουν συγγένεια όταν πριν από αυτά υπάρχει κτητικό επίθετο.
Mio padre `e professore.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ :
α). Όταν το κτητικό επίθετο είναι στο τρίτο πληθυντικό:   (Loro) il loro padre `e professore.
β). Όταν το όνομα που δηλώνει συγγένεια είναι στον πληθυντικό αριθμό:    I miei  fratelli
γ). Όταν το όνομα που δηλώνει συγγένεια είναι αλλοιωμένο:    Il mio fratellino.
δ). Όταν πρόκειται για υποκοριστικά τον λέξεων padre = babbo - papa`, madre = mamma:
il mio babbo `e professore.
ε). Όταν υπάρχει ποιοτικό επίθετο:      Il mio caro padre.

6). Όταν υπάρχει πριν από το ουσιαστικό το δεικτικό επίθετο questo και quello.
Prendo questo libro.

7). Όταν υπάρχουν πριν από το ουσιαστικό οι ερωτηματικές αντωνυμίες quale, che.
Che libro `e questo.

8). Όταν υπάρχουν πριν από το ουσιαστικό τα εξής αόριστα επίθετα :
       molto - nessuno - parecchio - poco - tutto:         Ho molto lavoro.

9). Όταν υπάρχουν πριν από το ουσιαστικό αριθμοί:       Ho due libri.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ :
α). όταν αναφέρεται σε όνομα για το οποίο έγινε λόγος:   Ho i tre libri.
β). Όταν είναι ουσιαστικοποιημένο:    Il dieci `e un numero.
γ). Όταν δείχνει ώρες:    Sono le sei.

10). Όταν μπροστά από λέξεις που δείχνουν τίτλο ευγενείας υπάρχει κτητικό επίθετο.
Sua Eccelenza.

11). Με απαριθμήσεις όταν έχουν αόριστη έννοια:    Sulla tavola vedo libri, matite, quaderni.

12). Με επιρρηματικές εκφράσεις:    Sono in piedi.

13). Όταν τα ονόματα σχηματίζουν ένα συμπλήρωμα χρόνου η τόπου.
Dopo la lezione vado a casa.   Vengo di notte.

14). Με ονόματα τόπων θηλυκού γένους όταν αυτά με την πρόθεση in δείχνουν την σε τόπο  
       στάση και την κίνηση σε τόπο:          Vado in Italia. Vivo in Grecia.

15). Με ονόματα που με τα ρήματα avere, dare, fare, prestare, prendere, provare, αποτελούν μια 
έννοια:           Ho fame. Do aiuto. Prendo parte. Provo dolore.

16). Με ονόματα που βρίσκονται μετά τα ρήματα andare, avere, essere, mettere, stare, venire 
και όταν μπροστά από τα ονόματα υπάρχει πρόθεση:        Vado a casa.
  
Τριανταφύλλου Ευστάθιος
Καθηγητής Ιταλικών

www.italika.gr

Venezia : Rialto Bridge in Live Streaming - Live Webcam

Televideo της Rai

Ενημερωθείτε άμεσα & έγκαιρα από το Televideo της Rai για το τι συμβαίνει στην Ιταλία και τον κόσμο.

Πίνακας Ανακοινώσεων


Πίνακας Ανακοινώσεων - Αφήστε το μήνυμα σας ή το σχόλιο σας