Μήνυμα του italika.gr : Καλωσορίσατε στον δικτυακό τόπου του italika.gr . Βρίσκεστε στο Blogs του site , σεβαστείτε το χώρο και αν είστε λάτρεις των Ιταλικών βοηθήστε τον να γίνει καλύτερος . Καλή διασκέδαση !!!!

Attualita` - Επικαιρότητα


.
. .

Η ενημέρωση γίνεται από το webTVspot channel - You Tube

Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017

Από το Αρσενικό στο Θηλυκό

Ιταλική Γραμματική : Πως περνάμε από το αρσενικό γένος στο θηλυκό.

Ονόματα κύρια που στο αρσενικό γένος λήγουν σε  -o, -i,  -e σχηματίζουν τα θηλυκά σε -a.
 Paolo      -    Paola
Giovanni -   Giovanna
Εξαιρούνται :
Luigi  -  Luigia
(για να διατηρήση τον ήχο του g)
Λέξεις που στο αρσενικό γένος λήγουν σε  σχηματίζουν τα θηλυκά σε -essa.
Poeta     -     Poetessa
Εξαιρούνται :     
(τα ονόματα σε -ista)
l’ artista      -      gli artisti
l’ artista      -      le artiste
Ονόματα που στο αρσενικό γένος λήγουν σε  -ο σχηματίζουν τα θηλυκά σε -a.
Scolaro    -   scolara
Εξαιρούνται :   
il canonico  -  la canonica
il capitano  -  la capitanessa
il diavolo   -   la diavolessa
il filosofo  -   la filosofessa ( filosofa)
il medico  -  la medichessa
Ονόματα που στο αρσενικό γένος λήγουν σε  -e σχηματίζουν τα θηλυκά σε -a.
Il signore   -  la signora
Εξαιρούνται :      
(τίτλο η επάγγελμα)
il conte           -  la contessa
il professore  -  la professoressa
il marchese    -   la marchesa
l’ elefante    -   l’ elefantessa
il leone        -   la leonessa
il pavone    -   la pavonessa
Ονόματα που δείχνουν επάγγελμα και λήγουν σε -tore σχηματίζουν τα θηλυκά σε
-trice.
Il direttore  -  la direttrice
Εξαιρούνται :
l’ avventore -    l’ avventora
il dottore -         la dottoressa
il fattore -          la fattoressa
il pastore -         la pastora
il servitore -      la servitora
lo stiratore -      la stiratora (-trice)
il tintore -          la tintora
il traditore -      la traditora (-trice)
Τα ονόματα που λήγουν σε -e ,
-ante, -ente, -ire παραμένουν αμετάβλητα στο θηλυκό.
Il nipote  -  la nipote
l’ insegnante - l’ insegnante

Εξαιρούνται :
lo studente - la studentessa
Τα αρσενικά σε -sore σχηματίζουν τα θηλυκά με το θέμα του απαρέμφατου και την κατάληξη -itrice.
il difensore - la difenditrice
l’ invasore - l’ invaditrice
il possessore - la posseditrice
(difendere)
( invadere)
(possedere)
Τελείως ανώμαλα το θηλυκό γένος.
il cavaliere - l’ amazzone
il genero - la nuora
il maiale, porco - la scrofa (porca)
il marito - la moglie
il maschio - la femmina
il montone - la pecora
il padrino - la madrina
il fratellastro - la sorellastra
il patrigno - la matrigna
L’ ariete - la pecora           
il re - la regina
il babbo - la mamma        
il Dio - la Dea
il becco - la capra          
  l’ eroe - l’ eroina
il cane - la cagna         
l’ uomo - la donna
il cavaliere - la dama   
il padre - la madre
il fante - la fantessa      
il celibe - la nubile
lo scapolo -la nubile  
il fratello- la sorella
il bue-la mucca, vacca    
il gallo-la gallina
il paterno - la materna
Ονόματα σε -ga σχηματίζουν και το θηλυκό σε -ga.
Il collega - i colleghi
la colega - le coleghe

Πολλά ονόματα ζώων έχουν μόνο ένα τύπο.
il leopardo femmina ( maschio)
la pantera femmina (maschio)
Il leopardo
la pantera
Τα ονόματα gru, lepre, serpe, tigre είναι αρσενικού και θηλυκού γένους.
Il lepre maschio . la lepre maschio
Il lepre femmina. la lepre femmina


Τα ονόματα που δείχνουν κάτοικο είναι και επίθετα.
Το όνομα του κάτοικου δείχνει και τη γλώσσα του τόπου.
Italiano - Italiana
italiano - italiana
Io sono Greco.  Io parlo (il) greco.
Io sono Inglese.Io parlo (l’) inglese.
Οταν προηγείται η λέξη 
lingua τότε χρησιμοποιείται 
σαν επίθετο.
Io parlo la lingua italiana.
Io parlo le lingue europee.

Επιμέλεια : Τριανταφύλλου Ευστάθιος - Καθηγητής Ιταλικών

Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Μερικά από τα γνωρίσματα που παρουσιάζουν τα δυσλεκτικά παιδιά κατά την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας:
ΔΙΑΒΑΣΜΑ:
• διαβάζουν αργά, συλλαβιστά, χωρίς άνεση 
• δυσκολεύονται να διακρίνουν γράμματα που μοιάζουν οπτικά (π.χ.: m/n, b/d, l/t, p/d, u/n)
• παραποιούν λέξεις που μοιάζουν οπτικά π.χ.: διαβάζουν casa αντί cosa
• δεν κατανοούν πλήρως το κείμενο
• πηδούν ή χάνουν τη σειρά όταν διαβάζουν
• δεν σταματούν στα σημεία στίξης
ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ:
• παραλείπουν ή προσθέτουν γράμματα ή και συλλαβές 
• αντιστρέφουν γράμματα (π.χ.: p/b, b/d, d/q/)
• κάνουν λάθη στις αποστρόφους (γράφουν un' po αντί για un po')
• δεν βάζουν τελείες
• κάνουν ορθογραφικά λάθη 
• δεν τηρούν τα διαστήματα μεταξύ λέξεων
• κρατούν το μολύβι αδέξια
• η εμφάνιση του γραπτού τους είναι ακατάστατη (μουντζούρες)
• δυσκολεύονται να αναπτύξουν τις ιδέες και τις σκέψεις τους γραπτώς
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ:
• δεν κατανοούν σύνθετες προτάσεις 
• δεν καταλαβαίνουν μεταφορές, παρομοιώσεις ή τις πολλαπλές έννοιες μιας λέξης 
• δυσκολεύονται με τις προθέσεις και την έννοιά τους.
• δεν καταφέρνουν να συντάξουν σωστά 
• δυσκολεύονται να επιλέξουν την κατάλληλη λέξη καθώς μιλούν 
• όταν μιλούν παραλείπουν άρθρα, υποκείμενα και αντικείμενα και δυσκολεύονται να μάθουν το λεξιλόγιο
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ:
Ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζει υπερκινητικότητα, διάσπαση προσοχής και παρορμητικότητα. Η προσοχή τους διασπάται εύκολα. Δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν στη σχολική δουλειά ή σε άλλες δραστηριότητες που απαιτούν προσοχή.
Σε μεγαλύτερη ηλικία πιθανόν να κινούν συνέχεια τα πόδια τους, τα χέρια τους, τα χείλη τους ή ακόμα και τη γλώσσα τους. 
ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ:
Μπερδεύονται με την έννοια της σειράς και της διαδοχής όπως η αλφαβήτα, οι μέρες της εβδομάδας, οι μήνες του χρόνου.
ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ:
Δυσκολεύονται στην κατανόηση χρονικών εννοιών (χθες, αύριο, μεθαύριο, κ.λ.π.). Αδυνατούν να προσανατολιστούν στο χώρο.
ΞΕΝΕΣ  ΓΛΩΣΣΕΣ
Με τη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας εισάγουμε τα παιδιά σε ένα άλλο γλωσσικό σύστημα, το οποίο διαφέρει από το μητρικό τους.
Συχνά κατά τη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας οι δυσλεκτικοί μαθητές ενδέχεται να εμφανίσουν την αδυναμία στην εκμάθηση της μητρικής τους γλώσσας. Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι δεν είναι απαραίτητο να παρουσιάσουν δυσκολίες στην ξένη γλώσσα όλοι οι μαθητές που έχουν δυσλεξία στη μητρική τους γλώσσα.
Για τη σωστή αντιμετώπιση του μαθησιακού προβλήματος, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να εξατομικεύσει τη διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής και να την προσαρμόσει στις ανάγκες κάθε παιδιού χωριστά. 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
• Βάλτε ξεκάθαρους και εφικτούς στόχους, διαφορετικά θα απογοητευτούν.
• Ενθαρρύνετέ τους να επιμείνουν όταν δυσκολεύονται.
• Επιβεβαιώστε ότι κατανοούν τις εργασίες που τους δίνετε.
• Μην τρέχετε ! Δώστε τους την ευκαιρία να εξασκηθούν αρκετά πάνω στη νέα ύλη.
• Κάντε συχνές επαναλήψεις για να τα εμπεδώσουν.
• Δώστε τους περισσότερο χρόνο να ολοκληρώσουν την εργασία.
• Χρησιμοποιήστε μαρκαδόρους διαφορετικού χρώματος για να μην χάνουν τη σειρά όταν αντιγράφουν από τον πίνακα.
• Διαβάστε τους την ύλη εάν κρίνετε ότι αυτό είναι απαραίτητο.
• Αξιολογείστε το γραπτό τους δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στο περιεχόμενο παρά στην ορθογραφία.
• Εξετάστε τους προφορικά όταν είναι δυνατόν.
• Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε θετικά σχόλια όταν διορθώνετε την εργασία τους ώστε να τους καλλιεργήσετε το κίνητρο για μάθηση.
• Βαθμολογείστε τους σε σχέση με την πρόοδο που έχουν σημειώσει και όχι συγκριτικά με τους συμμαθητές τους.
• Δώστε τους λιγότερη εργασία για το σπίτι (π.χ.: μικρότερες εκθέσεις, λιγότερες ασκήσεις).
• Αποφύγετε το έντονο χρώμα όταν διορθώνετε το γραπτό τους.
Εύχομαι καλή σχολική χρονιά ...!!! :)  
Τριανταφύλλου Ευστάθιος 
Καθηγητής Ιταλικών 

Venezia : Rialto Bridge in Live Streaming - Live Webcam

Televideo της Rai

Ενημερωθείτε άμεσα & έγκαιρα από το Televideo της Rai για το τι συμβαίνει στην Ιταλία και τον κόσμο.

Πίνακας Ανακοινώσεων


Πίνακας Ανακοινώσεων - Αφήστε το μήνυμα σας ή το σχόλιο σας