Μήνυμα του italika.gr : Καλωσορίσατε στον δικτυακό τόπου του italika.gr . Βρίσκεστε στο Blogs του site , σεβαστείτε το χώρο και αν είστε λάτρεις των Ιταλικών βοηθήστε τον να γίνει καλύτερος . Καλή διασκέδαση !!!!

Attualita` - Επικαιρότητα


.
. .

Η ενημέρωση γίνεται από το webTVspot channel - You Tube

Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

Πληθυντικός Αριθμός

OSSERVAZIONI SUL PLURALE

1) Le parole con l' ultima lettera accentata, o consonante, sono invariabili.
esempio :   La citta' - le citta', La virtu' - le virtu', Il sofa' - i sofa', l’universita`- le universita`, il caffe`- i caffe`,   Il lapis - i lapis.
L' autobus - gli autobus, Un virus - alcuni virus,  il bar - i bar,
lo sport - gli sport, Il film - i film , il gas - i gas.
Il re - i re,  il te`- i te`, la gru - le gru (οι μονοσύλλαβες λέξεις)
ma anche : Il vaglia - i vaglia,  il boa - i boa,  il cobra - i cobra, il delta - i delta,  il pigiama - i pigiama, il tema - i tema,  il boia - i boia,
il coma - i coma,  il lama - i lama,   il puma - i puma, il cinema - i cinema, il comma - i comma, il nulla - i nulla, il sosia - i sosia.

2) I maschili in -io hanno il plurare in -i.
esempio : L'orologio - gli orologi. L'ufficio - gli uffici. Vario - vari, ecc.
Ma : assassinio - assassinii, conio - conii, omicidio - omicidii, tempio - tempii
Ma : Lo zio - gli zii, L' addio - gli addii (perche' i  ha l'accento tonico)

3) I femminili in -ie.
esempio : La specie - le specie. La serie - le serie.
ma : La moglie - le mogli. La superficie - le superfici (cie).

4) I maschili in -co, -go hanno il plurale in -chi, -ghi.
esempio : Il bosco - i boschi. Fresco - freschi. tedesco - tedeschi, arco -archi , turco - turchi , Il lago - i laghi. Lungo - lunghi, albergo - alberghi.
ma : Il porco - i porci. Greco - greci. Austriaco - austriaci. Monaco - monaci. Parroco - parroci. Equivoco - equivoci.
Antropofago - antropofagi(ghi), chirurgo - chirurgi(ghi), sarcofago - sarcofagi(ghi)
ma :   (-ologo = -ologi) .   filologo - filologi.

5) I mascili in -ico hanno il plurale in -ici.
esempio : L'amico - gli amici. Il medico - i medici. Domestico - domestici, ecc.
ma : Il fico - i fichi. Il manico - i manichi. Antico - antichi. Carico - carichi.

6) I femminili in -ca, -ga hanno il plurale in -che, -ghe.
esempio : L' amica - le amiche., Lunga - lunghe, tedesca -tedesche , la banca -le banche, greca - greche, stanca -stanche,
Fresca - fresche, larga -larghe , lunga -lunghe,
Ma : Belga - Belgi (m),   Belga - Belghe (f)

7) I femminili in -cia, -gia hanno il plurale in -ce, -ge. [(Consonante )+( -cia, - gia)]
esempio : L'arancia - le arance. La mancia - le mance ,  la pronuncia -le pronunce, la pioggia -le piogge ,la spiaggia -le spiagge.
ma : [(vocale) + (-cia, -gia)] La camicia - le camicie. La valigia - le valigie, grigia - grigie,
ma : (i  accentato)  La bugia - le bugie. La farmacia - le farmacie.

8) I maschili in -a hanno il plurale  in -i                              il turista            -i turisti
l' autista         -gli autisti          il pianista        -i pianisti           il panorama     -i panorami
l'artista           -gli artisti          il pilota            -i piloti              il pigiama         -i pigiami
il clima           -i climi              il poeta            -i poeti               il papa              -i papi
l' elettricista  -gli elettricisti    il problema      -i problemi        egoista          -egoisti(-e)
il dentista       -i dentisti          il programma   -i programmi     entusiasta    -entusiasti(-e)
il diploma       -i diplomi         il sistema         -i sistemi            ottimista      -ottimisti(-e)
il farmacista   -i farmacisti      lo stemma        -gli stemmi        pessimista   -pessimisti(-e)
il giornalista   -i giornalisti     il telegramma   -i telegrammi     l' oculista    -gli oculisti

9) Hanno il plurale irregolare:
l' uomo             -gli uomini                il grido               -le grida             il mio    -i miei
il bue                -i buoi                       il Dio                  -gli Dei              il tuo     -i tuoi
la mano            -le mani                    il miglio              -le miglia           il suo     -i suoi
l' ala                 -le ali                         mille                   -mila
l' uovo              -le uova                    bel paio               -belle paia
il dito                -le dita                     un centinaio        -alcune centinaia
il braccio          -le braccia                un migliaio         -poche migliaia
il labbro            -le labbra

10) Hanno il doppio plurale:
il muro                  -i muri (di una casa)                            -le mura (di una citta')
il frutto                 -i frutti (di mare o albero)                   -la frutta (da tavolo)
il membro           -i membri (di una societa')                   -le membra (del corpo)
l' osso                   -gli ossi (della carne)                           -le ossa (di esseri vivi)
l’ anello                -gli anelli (χεριού)                               -la anella (μαλλιών)
il budello              -i budelli (έντερα)                               -le budella (στενά περάσματα)
il ciglio                 -i cigli ( άκρες γκρεμού)                     -le ciglia (βλέφαρα)
il corno                 -i corni ( κερατά στρατού)                 -le corna ( κερατά ζώων)
il braccio               -i bracci ( ζυγού, σταυρού)                -le braccia ( σώματος)
il filo                      -i fili (καλώδια)                                 -le fila ( κλωστές)
il fondamento      -i fondamenti  (επιστήμης)                 -le fondamenta (θεμέλια κτιρίου)
il grido                  -i gridi (κραυγες ζώων)                      -le grida (κραυγές ανθρώπων)
il labbro                -i labbri (πληγής, ποτηριού)              -le labbra (χείλη στόματος)
il riso                     -i risi ( ρύζι)                                       -le risa (γέλια )
l’ urlo                    -gli urli (ζώων)                                  -le urla (ουρλιάσματα ανθρώπου)
il legno                 -i legni (ξύλα, ξυλεία)                        -la legna (καυσόξυλα)

11) Sono sempre singolari:
la gente / la roba / l' uva / la fame / la sette / il sonno / la febre / pepe / senape /
il sangue / il miele / la tosse /.

12) Sono sempre plurali:
i dintorni / le fondamenta / le nozze / calzoni / cesoie /
forbici / manette / moine / mutande / occhiali / pantaloni / redini / stoviglie / tanaglie.

15) I nomi accorciati :
la radio            -le radio                                   la foto              -le foto
la moto            -le moto                                   l’ auto              -le auto
la dinamo       -le dinamo                              il cinema          -i cinema

16)  I nomi che terminano in -i :
la tesi               -le tesi
l’ analisi           -le analisi
l’ ipotesi           -le ipotesi
la diagnosi       -le diagnosi
La metropoli    -le metropoli.

Τριανταφύλλου Ευστάθιος
Καθηγητής Ιταλικών

www.italika.grΤετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017

ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΕΩΣ

LA  PUNTEGGIATURA =  ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΕΩΣ

PUNTO ( . ) = ΤΕΛΕΙΑ                                          
Χωρίζονται προτάσεις που περιέχουν ένα πλήρες νόημα.

PUNTO E VIRGOLA ( ; ) = ΑΝΩ ΤΕΛΕΙΑ
Χωρίζονται τα μέρη μιας περιόδου τα οποία περιέχουν ένα νόημα αυτοτελές.

DUE PUNTI ( : ) = ΔΥΟ ΤΕΛΕΙΕΣ                                  
Μπαίνουν πριν από λέξεις η συζητήσεις η πριν από αρίθμηση η όταν η σκέψη που ακολουθεί είναι εξήγηση.

PUNTO INTERROGATIVO ( ? ) = ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ 

PUNTO ESCLAMATIVO ( ! ) = ΘΑΥΜΑΣΤΙΚΟ         
Μπαίνει μετά από λέξη η στο τέλος προτάσεως η περιόδου όταν εκφράζουν θαυμασμό, αναφώνηση, έκπληξη.

LA VIRGOLA ( , ) = ΚΟΜΜΑ                             
Για να χωρίσει τις δευτερεύουσες προτάσεις από τις κύριες, μπροστά από κάθε λέξη όταν πρόκειται για απαρίθμηση, μετά από τα επιρρήματα  si, no, bene, μπροστά από τις λέξεις affinche`, sebbene, anzi, pero`, ma, και πριν από κλητική ( chiamare, rivolgere la parola : es. : Signori, vi prego ... )

PUNTINI DI SOSPENSIONE ( ... ) = ΑΠΟΣΙΩΠΗΤΙΚΑ

LE PARENTESI (TONDE)  ( ) = ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ
Για να εξηγήσει η να συμπληρώσει αυτά που έχουν λεχθεί.

LE VIRGOLETTE ( «  » ) = ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ       
Λόγια κάποιου η λέξεις που θέλουμε να τονίσουμε.

LINEETTE ( - ) = ΠΑΥΛΑ                                    
Μπαίνει στον διάλογο η αντικαθιστά τη διπλή παρένθεση.

TRATTINO ( - ) = ΕΝΩΤΙΚΟ - ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ   
Δείχνει ότι η λέξη που κόπηκε συνεχίζεται στην επόμενη σειρά και για να ενώσει τα δυο μέρη ορισμένων σύνθετων λέξεων.

APOSTROFO ( ' ) = ΑΠΟΣΤΡΟΦΟΣ                  
Μπαίνει στη θέση του γράμματος η της συλλαβής που έπαθε έκθλιψη.

LE PARENTESI QUADRE [ ] = ΑΓΚΥΛΕΣ

Τριανταφύλλου Ευστάθιος
Καθηγητής Ιταλικών

www.italika.gr

Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017

Νέο Site

italika.gr

Το italika.gr εγκαινιάζει το νέο Site με πάρα πολλές προσφορές για νέους αλλά και παλιούς μαθητές και προσφέρει την δυνατότητα ακόμη και πληρωμή με άτοκες μηνιαίες δώσεις.
Μπορεί δηλαδή κάποιος να ολοκληρώσει για παράδειγμα σε 3 ή 5 μήνες γιατί θέλει να έχει στα χέρια του μια πιστοποίηση γρήγορα και να βάλει έως και 24 δόσεις (υπάρχει  δυνατότητα έως και 38 δόσεις).
Στο site υπάρχουν ασκήσεις free σε όλα τα επίπεδα για τις ανάγκες των μαθητών, θα βρείτε επίσης την Web TV & Radio Live με άμεση ενημέρωση από ιταλικά κανάλια web, από τοκανάλι YouTube του italika.gr, από ζωντανά ιταλικά ραδιόφωνα, από το Televideo της Raiκαι πολλές  webcam live.
Το νέο site είναι φιλικό με τα smartphones και τα Tablet και έχει πολλές δυνατότητες. Μπορείτε να προτείνετε κάτι που θα ήταν χρήσιμο σε κάθε μαθητή της ιταλικής γλώσσας και θα το δείτε σύντομα να υλοποιείτε.
Περιμένουμε τις προτάσεις σας!
 Τριανταφύλλου Ευστάθιος
Καθηγητής Ιταλικών

Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017

Ονόματα Σύνθετα

Ιταλική Γραμματική 


1). Αλλάζουν την κατάληξη του δευτέρου συνθετικού τα σύνθετα δυο ονομάτων όμοιου γένους,  καθώς και τα σύνθετα επιρρήματος και ονόματος.

L’ aeroplano - gli aeroplani                                    il soprannome          - i soprannomi

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ :
Il capobandito - i capibanditi                      il capocomico - i capicomici (capocomici)
il capocuoco - i capicuochi                        il capodanno - i capidanno
il capopopolo - i capipopolo                       il capoluogo - i capiluoghi (capoluoghi)
il capoposto - i capiposto                            il capotreno - i capitreno (capotreni, capitreni)
il capotecnico - i capitecnici

2).  Αλλάζουν την κατάληξη του πρώτου συνθετικού τα σύνθετα δυο ονομάτων διαφορετικού γένους.
                              Il capofamiglia - i capifamiglia
il capostazione - i capistazione

3). Αλλάζουν την κατάληξη και των δυο συνθετικών τα σύνθετα δυο ονόματος και επιθέτου.
La mezzanotte - le mezzenotti                   il mezzotermine - i mezzitermini

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ :
il mezzogiorno - i mezzogiorni                   il purosangue - i purisangue

4). Παραμένουν αμετάβλητα τα σύνθετα ρήματος και ονόματος.
Il portalettere - i portalettere

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ :
il lavamano - i lavamani                  il passatempo - i passatempi
il portafoglio - i portafogli

5). Παραμένουν αμετάβλητα τα σύνθετα επιρρήματος και ρήματος.
Il benedire - i benedire

6). Παραμένουν αμετάβλητα τα σύνθετα δυο ρημάτων.

Il dormiveglia - i dormiveglia                      il saliscendi - i saliscendi

Τριανταφύλλου Ευστάθιος
Καθηγητής Ιταλικών

Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017

Τα Κεφαλαία

ΠΌΤΕ ΜΙΑ ΛΈΞΗ ΓΡΆΦΕΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΊΟ

1). Στην αρχή κάθε περιόδου:        
         Io sono il professore.

2). Μετά τις δυο τελείες (:) όταν αναφέρονται  τα λόγια τρίτου:
         Il professore ci disse : Andate subito a scuola.

3). Μετά το ερωτηματικό (?) και το θαυμαστικό (!) όταν κλείνουν μια περίοδο:
         Dove vai ? Vado a scuola.

4). Στα κύρια ονόματα και επίθετα :          
         Paolo, Bianchi.

5). Στα ονόματα τόπων :     
         Roma, Grecia.

6). Στα ονόματα που δείχνουν τους κατοίκους μιας περιοχής , πόλεως κτλ.
         Greco, Romano.

7). Στα ονόματα που δείχνουν τίτλο:          
         Il Re.
     Όταν το όνομα που δείχνει τίτλο ακολουθείται από κύριο όνομα 
      γράφεται με μικρό:       Il re Paolo.

8). Στα ονόματα πραγμάτων που έχουν προσωποποιημένη έννοια :
         Il Municipio.   (= ο δήμος, οι άνθρωποι)

9). Στα συνώνυμα του Θεού, Παναγίας, αγίων και στις αντωνυμίες που 
αναφέρονται σ’ αυτούς.
         L’ Onnipotente ....      credo a Lui.

10). Στα ονόματα που δείχνουν αιώνες:                 
         Il Settecento.

11). Στα ονόματα που δείχνουν τίτλους βιβλίων, εφημερίδων, έργων τέχνης.
         Il Canzoniere.

12). Στα ονόματα εταιρειών και εμπορικών οργανώσεων :          
         La Banca d’ Italia.

13). Στις αντωνυμίες που δείχνουν τύπο ευγενείας (προαιρετικά, αρκεί να μη 
γίνεται  σύγχυση με τις αντωνυμίες του θηλυκού γένους).

         Professore La saluto.

Τριανταφύλλου Ευστάθιος
Καθηγητής Ιταλικών

Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017

Από το Αρσενικό στο Θηλυκό

Ιταλική Γραμματική : Πως περνάμε από το αρσενικό γένος στο θηλυκό.

Ονόματα κύρια που στο αρσενικό γένος λήγουν σε  -o, -i,  -e σχηματίζουν τα θηλυκά σε -a.
 Paolo      -    Paola
Giovanni -   Giovanna
Εξαιρούνται :
Luigi  -  Luigia
(για να διατηρήση τον ήχο του g)
Λέξεις που στο αρσενικό γένος λήγουν σε  σχηματίζουν τα θηλυκά σε -essa.
Poeta     -     Poetessa
Εξαιρούνται :     
(τα ονόματα σε -ista)
l’ artista      -      gli artisti
l’ artista      -      le artiste
Ονόματα που στο αρσενικό γένος λήγουν σε  -ο σχηματίζουν τα θηλυκά σε -a.
Scolaro    -   scolara
Εξαιρούνται :   
il canonico  -  la canonica
il capitano  -  la capitanessa
il diavolo   -   la diavolessa
il filosofo  -   la filosofessa ( filosofa)
il medico  -  la medichessa
Ονόματα που στο αρσενικό γένος λήγουν σε  -e σχηματίζουν τα θηλυκά σε -a.
Il signore   -  la signora
Εξαιρούνται :      
(τίτλο η επάγγελμα)
il conte           -  la contessa
il professore  -  la professoressa
il marchese    -   la marchesa
l’ elefante    -   l’ elefantessa
il leone        -   la leonessa
il pavone    -   la pavonessa
Ονόματα που δείχνουν επάγγελμα και λήγουν σε -tore σχηματίζουν τα θηλυκά σε
-trice.
Il direttore  -  la direttrice
Εξαιρούνται :
l’ avventore -    l’ avventora
il dottore -         la dottoressa
il fattore -          la fattoressa
il pastore -         la pastora
il servitore -      la servitora
lo stiratore -      la stiratora (-trice)
il tintore -          la tintora
il traditore -      la traditora (-trice)
Τα ονόματα που λήγουν σε -e ,
-ante, -ente, -ire παραμένουν αμετάβλητα στο θηλυκό.
Il nipote  -  la nipote
l’ insegnante - l’ insegnante

Εξαιρούνται :
lo studente - la studentessa
Τα αρσενικά σε -sore σχηματίζουν τα θηλυκά με το θέμα του απαρέμφατου και την κατάληξη -itrice.
il difensore - la difenditrice
l’ invasore - l’ invaditrice
il possessore - la posseditrice
(difendere)
( invadere)
(possedere)
Τελείως ανώμαλα το θηλυκό γένος.
il cavaliere - l’ amazzone
il genero - la nuora
il maiale, porco - la scrofa (porca)
il marito - la moglie
il maschio - la femmina
il montone - la pecora
il padrino - la madrina
il fratellastro - la sorellastra
il patrigno - la matrigna
L’ ariete - la pecora           
il re - la regina
il babbo - la mamma        
il Dio - la Dea
il becco - la capra          
  l’ eroe - l’ eroina
il cane - la cagna         
l’ uomo - la donna
il cavaliere - la dama   
il padre - la madre
il fante - la fantessa      
il celibe - la nubile
lo scapolo -la nubile  
il fratello- la sorella
il bue-la mucca, vacca    
il gallo-la gallina
il paterno - la materna
Ονόματα σε -ga σχηματίζουν και το θηλυκό σε -ga.
Il collega - i colleghi
la colega - le coleghe

Πολλά ονόματα ζώων έχουν μόνο ένα τύπο.
il leopardo femmina ( maschio)
la pantera femmina (maschio)
Il leopardo
la pantera
Τα ονόματα gru, lepre, serpe, tigre είναι αρσενικού και θηλυκού γένους.
Il lepre maschio . la lepre maschio
Il lepre femmina. la lepre femmina


Τα ονόματα που δείχνουν κάτοικο είναι και επίθετα.
Το όνομα του κάτοικου δείχνει και τη γλώσσα του τόπου.
Italiano - Italiana
italiano - italiana
Io sono Greco.  Io parlo (il) greco.
Io sono Inglese.Io parlo (l’) inglese.
Οταν προηγείται η λέξη 
lingua τότε χρησιμοποιείται 
σαν επίθετο.
Io parlo la lingua italiana.
Io parlo le lingue europee.

Επιμέλεια : Τριανταφύλλου Ευστάθιος - Καθηγητής Ιταλικών

Venezia : Rialto Bridge in Live Streaming - Live Webcam

Televideo της Rai

Ενημερωθείτε άμεσα & έγκαιρα από το Televideo της Rai για το τι συμβαίνει στην Ιταλία και τον κόσμο.

Πίνακας Ανακοινώσεων


Πίνακας Ανακοινώσεων - Αφήστε το μήνυμα σας ή το σχόλιο σας