Μήνυμα του italika.gr : Καλωσορίσατε στον δικτυακό τόπου του italika.gr . Βρίσκεστε στο Blogs του site , σεβαστείτε το χώρο και αν είστε λάτρεις των Ιταλικών βοηθήστε τον να γίνει καλύτερος . Καλή διασκέδαση !!!!

Attualita` - Επικαιρότητα


.
. .

Η ενημέρωση γίνεται από το webTVspot channel - You Tube

Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017

Από το Αρσενικό στο Θηλυκό

Ιταλική Γραμματική : Πως περνάμε από το αρσενικό γένος στο θηλυκό.

Ονόματα κύρια που στο αρσενικό γένος λήγουν σε  -o, -i,  -e σχηματίζουν τα θηλυκά σε -a.
 Paolo      -    Paola
Giovanni -   Giovanna
Εξαιρούνται :
Luigi  -  Luigia
(για να διατηρήση τον ήχο του g)
Λέξεις που στο αρσενικό γένος λήγουν σε  σχηματίζουν τα θηλυκά σε -essa.
Poeta     -     Poetessa
Εξαιρούνται :     
(τα ονόματα σε -ista)
l’ artista      -      gli artisti
l’ artista      -      le artiste
Ονόματα που στο αρσενικό γένος λήγουν σε  -ο σχηματίζουν τα θηλυκά σε -a.
Scolaro    -   scolara
Εξαιρούνται :   
il canonico  -  la canonica
il capitano  -  la capitanessa
il diavolo   -   la diavolessa
il filosofo  -   la filosofessa ( filosofa)
il medico  -  la medichessa
Ονόματα που στο αρσενικό γένος λήγουν σε  -e σχηματίζουν τα θηλυκά σε -a.
Il signore   -  la signora
Εξαιρούνται :      
(τίτλο η επάγγελμα)
il conte           -  la contessa
il professore  -  la professoressa
il marchese    -   la marchesa
l’ elefante    -   l’ elefantessa
il leone        -   la leonessa
il pavone    -   la pavonessa
Ονόματα που δείχνουν επάγγελμα και λήγουν σε -tore σχηματίζουν τα θηλυκά σε
-trice.
Il direttore  -  la direttrice
Εξαιρούνται :
l’ avventore -    l’ avventora
il dottore -         la dottoressa
il fattore -          la fattoressa
il pastore -         la pastora
il servitore -      la servitora
lo stiratore -      la stiratora (-trice)
il tintore -          la tintora
il traditore -      la traditora (-trice)
Τα ονόματα που λήγουν σε -e ,
-ante, -ente, -ire παραμένουν αμετάβλητα στο θηλυκό.
Il nipote  -  la nipote
l’ insegnante - l’ insegnante

Εξαιρούνται :
lo studente - la studentessa
Τα αρσενικά σε -sore σχηματίζουν τα θηλυκά με το θέμα του απαρέμφατου και την κατάληξη -itrice.
il difensore - la difenditrice
l’ invasore - l’ invaditrice
il possessore - la posseditrice
(difendere)
( invadere)
(possedere)
Τελείως ανώμαλα το θηλυκό γένος.
il cavaliere - l’ amazzone
il genero - la nuora
il maiale, porco - la scrofa (porca)
il marito - la moglie
il maschio - la femmina
il montone - la pecora
il padrino - la madrina
il fratellastro - la sorellastra
il patrigno - la matrigna
L’ ariete - la pecora           
il re - la regina
il babbo - la mamma        
il Dio - la Dea
il becco - la capra          
  l’ eroe - l’ eroina
il cane - la cagna         
l’ uomo - la donna
il cavaliere - la dama   
il padre - la madre
il fante - la fantessa      
il celibe - la nubile
lo scapolo -la nubile  
il fratello- la sorella
il bue-la mucca, vacca    
il gallo-la gallina
il paterno - la materna
Ονόματα σε -ga σχηματίζουν και το θηλυκό σε -ga.
Il collega - i colleghi
la colega - le coleghe

Πολλά ονόματα ζώων έχουν μόνο ένα τύπο.
il leopardo femmina ( maschio)
la pantera femmina (maschio)
Il leopardo
la pantera
Τα ονόματα gru, lepre, serpe, tigre είναι αρσενικού και θηλυκού γένους.
Il lepre maschio . la lepre maschio
Il lepre femmina. la lepre femmina


Τα ονόματα που δείχνουν κάτοικο είναι και επίθετα.
Το όνομα του κάτοικου δείχνει και τη γλώσσα του τόπου.
Italiano - Italiana
italiano - italiana
Io sono Greco.  Io parlo (il) greco.
Io sono Inglese.Io parlo (l’) inglese.
Οταν προηγείται η λέξη 
lingua τότε χρησιμοποιείται 
σαν επίθετο.
Io parlo la lingua italiana.
Io parlo le lingue europee.

Επιμέλεια : Τριανταφύλλου Ευστάθιος - Καθηγητής Ιταλικών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Venezia : Rialto Bridge in Live Streaming - Live Webcam

Televideo της Rai

Ενημερωθείτε άμεσα & έγκαιρα από το Televideo της Rai για το τι συμβαίνει στην Ιταλία και τον κόσμο.

Πίνακας Ανακοινώσεων


Πίνακας Ανακοινώσεων - Αφήστε το μήνυμα σας ή το σχόλιο σας