Μήνυμα του italika.gr : Καλωσορίσατε στον δικτυακό τόπου του italika.gr . Βρίσκεστε στο Blogs του site , σεβαστείτε το χώρο και αν είστε λάτρεις των Ιταλικών βοηθήστε τον να γίνει καλύτερος . Καλή διασκέδαση !!!!

Attualita` - Επικαιρότητα


.
. .

Η ενημέρωση γίνεται από το webTVspot channel - You Tube

Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

Πληθυντικός Αριθμός

OSSERVAZIONI SUL PLURALE

1) Le parole con l' ultima lettera accentata, o consonante, sono invariabili.
esempio :   La citta' - le citta', La virtu' - le virtu', Il sofa' - i sofa', l’universita`- le universita`, il caffe`- i caffe`,   Il lapis - i lapis.
L' autobus - gli autobus, Un virus - alcuni virus,  il bar - i bar,
lo sport - gli sport, Il film - i film , il gas - i gas.
Il re - i re,  il te`- i te`, la gru - le gru (οι μονοσύλλαβες λέξεις)
ma anche : Il vaglia - i vaglia,  il boa - i boa,  il cobra - i cobra, il delta - i delta,  il pigiama - i pigiama, il tema - i tema,  il boia - i boia,
il coma - i coma,  il lama - i lama,   il puma - i puma, il cinema - i cinema, il comma - i comma, il nulla - i nulla, il sosia - i sosia.

2) I maschili in -io hanno il plurare in -i.
esempio : L'orologio - gli orologi. L'ufficio - gli uffici. Vario - vari, ecc.
Ma : assassinio - assassinii, conio - conii, omicidio - omicidii, tempio - tempii
Ma : Lo zio - gli zii, L' addio - gli addii (perche' i  ha l'accento tonico)

3) I femminili in -ie.
esempio : La specie - le specie. La serie - le serie.
ma : La moglie - le mogli. La superficie - le superfici (cie).

4) I maschili in -co, -go hanno il plurale in -chi, -ghi.
esempio : Il bosco - i boschi. Fresco - freschi. tedesco - tedeschi, arco -archi , turco - turchi , Il lago - i laghi. Lungo - lunghi, albergo - alberghi.
ma : Il porco - i porci. Greco - greci. Austriaco - austriaci. Monaco - monaci. Parroco - parroci. Equivoco - equivoci.
Antropofago - antropofagi(ghi), chirurgo - chirurgi(ghi), sarcofago - sarcofagi(ghi)
ma :   (-ologo = -ologi) .   filologo - filologi.

5) I mascili in -ico hanno il plurale in -ici.
esempio : L'amico - gli amici. Il medico - i medici. Domestico - domestici, ecc.
ma : Il fico - i fichi. Il manico - i manichi. Antico - antichi. Carico - carichi.

6) I femminili in -ca, -ga hanno il plurale in -che, -ghe.
esempio : L' amica - le amiche., Lunga - lunghe, tedesca -tedesche , la banca -le banche, greca - greche, stanca -stanche,
Fresca - fresche, larga -larghe , lunga -lunghe,
Ma : Belga - Belgi (m),   Belga - Belghe (f)

7) I femminili in -cia, -gia hanno il plurale in -ce, -ge. [(Consonante )+( -cia, - gia)]
esempio : L'arancia - le arance. La mancia - le mance ,  la pronuncia -le pronunce, la pioggia -le piogge ,la spiaggia -le spiagge.
ma : [(vocale) + (-cia, -gia)] La camicia - le camicie. La valigia - le valigie, grigia - grigie,
ma : (i  accentato)  La bugia - le bugie. La farmacia - le farmacie.

8) I maschili in -a hanno il plurale  in -i                              il turista            -i turisti
l' autista         -gli autisti          il pianista        -i pianisti           il panorama     -i panorami
l'artista           -gli artisti          il pilota            -i piloti              il pigiama         -i pigiami
il clima           -i climi              il poeta            -i poeti               il papa              -i papi
l' elettricista  -gli elettricisti    il problema      -i problemi        egoista          -egoisti(-e)
il dentista       -i dentisti          il programma   -i programmi     entusiasta    -entusiasti(-e)
il diploma       -i diplomi         il sistema         -i sistemi            ottimista      -ottimisti(-e)
il farmacista   -i farmacisti      lo stemma        -gli stemmi        pessimista   -pessimisti(-e)
il giornalista   -i giornalisti     il telegramma   -i telegrammi     l' oculista    -gli oculisti

9) Hanno il plurale irregolare:
l' uomo             -gli uomini                il grido               -le grida             il mio    -i miei
il bue                -i buoi                       il Dio                  -gli Dei              il tuo     -i tuoi
la mano            -le mani                    il miglio              -le miglia           il suo     -i suoi
l' ala                 -le ali                         mille                   -mila
l' uovo              -le uova                    bel paio               -belle paia
il dito                -le dita                     un centinaio        -alcune centinaia
il braccio          -le braccia                un migliaio         -poche migliaia
il labbro            -le labbra

10) Hanno il doppio plurale:
il muro                  -i muri (di una casa)                            -le mura (di una citta')
il frutto                 -i frutti (di mare o albero)                   -la frutta (da tavolo)
il membro           -i membri (di una societa')                   -le membra (del corpo)
l' osso                   -gli ossi (della carne)                           -le ossa (di esseri vivi)
l’ anello                -gli anelli (χεριού)                               -la anella (μαλλιών)
il budello              -i budelli (έντερα)                               -le budella (στενά περάσματα)
il ciglio                 -i cigli ( άκρες γκρεμού)                     -le ciglia (βλέφαρα)
il corno                 -i corni ( κερατά στρατού)                 -le corna ( κερατά ζώων)
il braccio               -i bracci ( ζυγού, σταυρού)                -le braccia ( σώματος)
il filo                      -i fili (καλώδια)                                 -le fila ( κλωστές)
il fondamento      -i fondamenti  (επιστήμης)                 -le fondamenta (θεμέλια κτιρίου)
il grido                  -i gridi (κραυγες ζώων)                      -le grida (κραυγές ανθρώπων)
il labbro                -i labbri (πληγής, ποτηριού)              -le labbra (χείλη στόματος)
il riso                     -i risi ( ρύζι)                                       -le risa (γέλια )
l’ urlo                    -gli urli (ζώων)                                  -le urla (ουρλιάσματα ανθρώπου)
il legno                 -i legni (ξύλα, ξυλεία)                        -la legna (καυσόξυλα)

11) Sono sempre singolari:
la gente / la roba / l' uva / la fame / la sette / il sonno / la febre / pepe / senape /
il sangue / il miele / la tosse /.

12) Sono sempre plurali:
i dintorni / le fondamenta / le nozze / calzoni / cesoie /
forbici / manette / moine / mutande / occhiali / pantaloni / redini / stoviglie / tanaglie.

15) I nomi accorciati :
la radio            -le radio                                   la foto              -le foto
la moto            -le moto                                   l’ auto              -le auto
la dinamo       -le dinamo                              il cinema          -i cinema

16)  I nomi che terminano in -i :
la tesi               -le tesi
l’ analisi           -le analisi
l’ ipotesi           -le ipotesi
la diagnosi       -le diagnosi
La metropoli    -le metropoli.

Τριανταφύλλου Ευστάθιος
Καθηγητής Ιταλικών

www.italika.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Venezia : Rialto Bridge in Live Streaming - Live Webcam

Televideo της Rai

Ενημερωθείτε άμεσα & έγκαιρα από το Televideo της Rai για το τι συμβαίνει στην Ιταλία και τον κόσμο.

Πίνακας Ανακοινώσεων


Πίνακας Ανακοινώσεων - Αφήστε το μήνυμα σας ή το σχόλιο σας